Eventoversigt

Generalforsamling HSK 2022

Antal tilmeldte: 1/20 Pris: 0,- Lokation:
c/o Frederik Øllgaard Madsen, Sommerlyst 10
7500 Holstebro
Dato:
27-10-2022 19:30 - 21:30
Sidste frist for tilmelding:
26-10-2022
Beskrivelse

Kære alle

Vi er ved at runde 2 år med HSK og vi skal til at holde generalforsamling for året 2022.

 

HSK rummer en masse muligheder for at være med til at udvikle vandsporten her i vores kommune. Derfor søger vi friske ildsjæle, som vil være med til at udvikle og drive klubben frem.

 

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag, 8 dage før.

 

Kasseren Rasmus Aas Pedersen, flytter til Århus og ønsker ikke genvalg, derfor mangler vi en ny til denne post. Vi har Zakobo, så meget kører ganske automatisk og nem at overskue.

                     

Generalforsamlingens dagsorden 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse for 2023-2024
  • Valg af suppleant 
  • Valg af revisor
  • Evt.

Mødet bliver afholdt hos Formanden privat, hvis vi bliver over 10, rykker vi det ud til Roklubben, som gerne vil lægge lokaler til. 

Klubben byder på snacks, øl og vand på aften. - og måske en grillpølse til at slutte af med. :)

Vel mødt 

Mvh. Frederik.